Wróżby w romantyzmie

Twórcy romantyczni, jak Mickiewicz, Słowacki, Krasiński czy Goethe przywołują swych utworach postaci wróżek , demonów, szatana czy diabła podkreślając wszechstronność twórczości. Adam Mickiewicz w drugiej części dramatu pt. „Dziady” ukazuje ludowy obrzęd, który sięga swymi korzeniami czasów pogańskich. Autor kreuje atmosferę magii i grozy umieszczając akcję dramatu w przycmentarnej kaplicy. Obrzęd prowadzi Guślarz, który wzywa […]