Plan pracy

1)Określenie problemu:
* Język zmienia się na przestrzeni dziejów;
*ogólne prowadzenie do tematu;
2)Kolejność prezentowanych argumentów (treści): Literackie przykłady i funkcje archaizacji w różnych epokach:
* średniowiecze: „Bogurodzica”- najstarszy polski zachowany zabytek poetycki;
*renesans: Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich” –wiersz biały;
*romantyzm: Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod”- powrót do średniowiecza; Juliusz Słowacki „Mazepa”- archaizacja sarmacka;
3)Wnioski:
*omówione przeze mnie typy archaizacji: budujące nastrój podniosłości przez odwołanie się do starych form, naśladowanie elementów dawnego języka artystycznego, przywoływanie starodawnych realiów i wreszcie minionych stylów organizowania wypowiedzi należą do podstawowego zestawu archaizmów;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *