Plan pracy

1)Określenie problemu: * Język zmienia się na przestrzeni dziejów; *ogólne prowadzenie do tematu; 2)Kolejność prezentowanych argumentów (treści): Literackie przykłady i funkcje archaizacji w różnych epokach: * średniowiecze: „Bogurodzica”- najstarszy polski zachowany zabytek poetycki; *renesans: Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich” –wiersz biały; *romantyzm: Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod”- powrót do średniowiecza; Juliusz Słowacki „Mazepa”- archaizacja sarmacka; 3)Wnioski: […]

Podsumowanie

Poeta, aby jeszcze bardziej podkreślić stylizacje barokowe, daje łacińskie wtręty w cudzysłów. Lecz poza samym przetykaniem wypowiedzi łacińskimi słowami, które oczywiście mają swoje polskie odpowiedniki (kolejno: rozciąć, wrogów, los), poeta przywołał typowy dla barokowych oracji (przemówień) chwyt. Jest nim rozpoczynające się od słowa „jako” rozbudowane porównanie dwóch szlachciców do – tu mamy archaizm rzeczowy (nazwa […]

Romantyzm – utwory

Przenieśmy się nieco w czasie, by znaleźć się w epoce romantyzmu. Z racji utraty niepodległości pisarze często szukają artystycznych pomysłów w minionych epokach. Dwie są szczególnie często przywoływane – średniowiecze oraz barok. „W zamki Teutonów, leżące po drodze, Wyszedł z wymyślonym od Mistrza rozkazem, A potem, oręż wydarłszy załodze, Wszystko wyniszczył ogniem i żelazem. Zakon […]