Sex telefony w XXI wieku

Pomimo upływu lat i odchodzeniu w otchłań niektórych wynalazków popkultury niektóre pozostają popularne przez wieki. Jednym z takich „rodzynków” są sex telefony mające na karku już kilkadziesiąt lat. Seks telefony nie dają się upływowi czasu ani zmianom środków przekazu medialnego. Wciąż znajdują swych fanatyków, którzy z radością regularnie rozmawiają ze swoimi ulubionymi kobietami na bardzo […]

Wróżby w romantyzmie

Twórcy romantyczni, jak Mickiewicz, Słowacki, Krasiński czy Goethe przywołują swych utworach postaci wróżek , demonów, szatana czy diabła podkreślając wszechstronność twórczości. Adam Mickiewicz w drugiej części dramatu pt. „Dziady” ukazuje ludowy obrzęd, który sięga swymi korzeniami czasów pogańskich. Autor kreuje atmosferę magii i grozy umieszczając akcję dramatu w przycmentarnej kaplicy. Obrzęd prowadzi Guślarz, który wzywa […]

Plan pracy

1)Określenie problemu: * Język zmienia się na przestrzeni dziejów; *ogólne prowadzenie do tematu; 2)Kolejność prezentowanych argumentów (treści): Literackie przykłady i funkcje archaizacji w różnych epokach: * średniowiecze: „Bogurodzica”- najstarszy polski zachowany zabytek poetycki; *renesans: Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich” –wiersz biały; *romantyzm: Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod”- powrót do średniowiecza; Juliusz Słowacki „Mazepa”- archaizacja sarmacka; 3)Wnioski: […]

Podsumowanie

Poeta, aby jeszcze bardziej podkreślić stylizacje barokowe, daje łacińskie wtręty w cudzysłów. Lecz poza samym przetykaniem wypowiedzi łacińskimi słowami, które oczywiście mają swoje polskie odpowiedniki (kolejno: rozciąć, wrogów, los), poeta przywołał typowy dla barokowych oracji (przemówień) chwyt. Jest nim rozpoczynające się od słowa „jako” rozbudowane porównanie dwóch szlachciców do – tu mamy archaizm rzeczowy (nazwa […]

Romantyzm – utwory

Przenieśmy się nieco w czasie, by znaleźć się w epoce romantyzmu. Z racji utraty niepodległości pisarze często szukają artystycznych pomysłów w minionych epokach. Dwie są szczególnie często przywoływane – średniowiecze oraz barok. „W zamki Teutonów, leżące po drodze, Wyszedł z wymyślonym od Mistrza rozkazem, A potem, oręż wydarłszy załodze, Wszystko wyniszczył ogniem i żelazem. Zakon […]